ConTrau4

 

Nhóm Thân Hữu Nông Nghiệp Hải Ngoại

(Tên Miền Tạm thời – Tentative Domain Name)

Web-Moderator:               Trần Văn Giang                (tvg2015@yahoo.com)

*

Lưu ý #1:

  1. Các thắc mắc, bình luận, hay đề nghị liên quan đến Nhóm Thân Hữu Nông Nghiệp Hải Ngoại xin liên lạc với:

    Trần Văn Giang  qua email: tvg2015@yahoo.com.

  2. Các bài vở muốn đăng trên trang Nhóm Thân Hữu Nông Nghiệp Hải Ngoại, xin vui lòng gởi bằng “bản đính kèm” (attachments) qua email đến:

    * Web-Moderator / Trần Văn Giang  (email: tvg2015@yahoo.com).

 

Lưu ý #2: 

Để ghi tên (subscribe) vào yahoo Group của Nhóm, nongnghiephaingoai@yahoogroups.com,  xin quý vị vui lòng gởi một email trống (blank email) vào địa chỉ email sau đây:

nongnghiephaingoai-subscribe@yahoogroups.com

Sau đó quý vị sẽ nhận được một trả lời của Yahoo Group xác định sự ghi tên của quý vị.

 

Trần Văn Giang

Thay Mặt Nhóm Thân Hữu Nông Nghiệp Hải Ngoại

12/26/2015