Thành Kính Chia Buồn

– Thầy Lê Văn Ký đã mất

.

.

,

Trang NNHN vừa nhận được thông báo tin buồn:

Thầy Lê Văn Ký đã mất lúc 12:30 sáng ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại Cao Lãnh Việt Nam. 

Thầy hưởng thọ 97 tuổi. 

Gia đình Nông Nghiệp Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.

.

.

 

Thành Kính Chia Buồn – Thầy Lê Văn Ký đã mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *